Mediacje

Mediacje rodzinne i zawodowe

W szerokim zakresie naszych profesjonalnych usług oferujemy także mediacje, które właściwie prowadzone, czyli z pełnym udziałem psychologa, mogą przynieść oczekiwany efekt w postaci kompromisu.

Najogólniej mówiąc mediacje to metoda rozwiązywania sporów, w której osoba z zewnątrz, bezpośrednio niezaangażowana w konflikt, pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensusu.

Mediacja skupia się na konstruktywnym poszukiwaniu rozwiązań, nie ma na celu dogłębnego analizowania przeszłości, czy przepracowywania emocji.

Oferujemy Państwu mediacje obejmujące zarówno sferę rodzinną, jak i zawodową.

mediacje rodzinne
mediacje zawodowe

W wielu sytuacjach warto skorzystać z pomocy psychologa – mediatora, wśród nich znajdują się:

  • relacje pomiędzy małżonkami (partnerami) – mediator pomaga parom znaleźć satysfakcjonujące rozwiązania w najtrudniejszych sprawach, często proponując nowe, nieszablonowe rozwiązania;
  • rozwód rodziców – mediator reprezentuje interes dziecka, traktując je jako wartość nadrzędną;
  • relacje rodzic – dziecko – mediator najczęściej musi w pierwszej kolejności doprowadzić do obniżenia emocji w rodzinie, by następnie zaproponować rozwiązanie sporu

oraz

  • relacje pracownik – pracodawca – mediator jako osoba niezależna i nie posiadająca własnych interesów w relacjach zawodowych ma szanse spojrzeć z boku na zaistniały problem i zaproponować korzystne rozwiązanie;
  • relacje firma – firma – mediacja często zastępuje postępowanie sądowe, co jest korzystne dla obu stron.

Rzetelnie i bezstronnie określimy każdy problem, zbadamy pole konfliktu i wskażemy możliwe rozwiązania.

Gwarantujemy pełne zaangażowanie z naszej strony, aby każda mediacja skończyła się pomyślnie. Metoda ta może być bardzo skuteczna, oszczędzając uczestnikom sporu wielu przykrości, nerwów, czasu, a czasem pieniędzy. W tym zakresie współpracujemy ze specjalistami, między innymi z prawnikami.

Zapraszamy.

Potrzebujesz porady? Napisz