Konsultacje i porady psychologiczne

Konsultacje i porady psychologiczne

Konsultacje mają na celu zdiagnozowanie problemu i znalezienie formy pomocy korzystnej i dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości każdej osoby. Udzielamy porad w wielu sferach życia i działania naszych Pacjentów.

Sytuacje życiowe niosą za sobą wiele niespodzianek, nierzadko przykrych, z którymi trzeba sobie radzić.

Podczas konsultacji wstępnych, dzielimy się wiedzą na temat możliwości rozwiązania konkretnego problemu, służymy radą i pomagamy podjąć właściwe decyzje.Osobom świadomym konieczności nieustannej pracy nad sobą, polecamy terapię krótkoterminową, polegającą na odbyciu maksymalnie dziesięciu spotkań z terapeutą, gdzie po dogłębnym przemyśleniu danej sytuacji, wspólnie zostanie wypracowana jej ocena, metody zachowania się w konkretnym przypadku oraz wyjścia z problemu.

konsultacje porady psychologiczne

Zajmujemy się również profilaktyką zdrowia psychicznego. Porada bezstronnego psychologa pozwoli Państwu lepiej zrozumieć siebie, swoje emocje i wybory życiowe. Często zastanawiają się Państwo, czy Wasze działania są racjonalne, a zachowania prawidłowe? Podzielcie się swoimi wątpliwościami, a znajdziemy właściwą odpowiedź i wskażemy bezpieczną strategię działania. Przedstawimy ewentualne ryzyka zdrowotne i podpowiemy jak przywrócić zdrowy styl życia, zgodnie z Państwa zasobami.

Życie człowieka składa się z ciągłych kryzysów, które musimy wszyscy nieustannie pokonywać. Bezpiecznie przeprowadzimy Państwa przez życiowe zakręty i przekażemy wiedzę, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysu czy zagrożenia, udzielając wszechstronnego wsparcia. Tym właśnie zajmujemy się poprzez psychoedukację. Pomaga ona również sprawdzić czy dane zachowania naszych bliskich są w normie, wskazuje informacje o prawidłowym rozumieniu działań innych osób.

Można powiedzieć, że psychoedukacja to aktywne uczenie się umiejętności społecznych i psychologicznych dla zredukowania napięć i lęków oraz radzenie sobie w trudnych sytuacjach międzyludzkich, na przykład z agresją i przemocą.

Zapraszamy.

Potrzebujesz porady? Napisz